Welkom bij de Golden Retriever Club Nederland

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, Blauwe knop lid wordendie al meer dan vijfenzestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever.  Nieuws & Bestuursmededelingen

Voorzittershamer met Golden

Algemene Leden Vergadering 28 juni 2023...

Aanmelding CAC lepeltjes 2022...

Bestuursmededeling betreft aftredende bestuursleden...

Vacature bestuurslid Mediazaken...

 

Uitslagen GRCN Kampioenschapsclubmatch Hilversum...

KCM 2023

GRCN Gezondheidsuitslagen Online t/m 31 januari 2023...

Google Sheets