Welkom bij de Golden Retriever Club Nederland

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, Blauwe knop lid wordendie al meer dan zestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever.Nieuws & Bestuursmededelingen

KCM & Fokdag geannuleerd 

In het Golden Nieuws van juni heeft de Evenementencommissie een aankondiging gedaan voor de Kampioenschapsclubmatch en Fokdag in augustus 2021. Door het oplopen van de coronabesmettingen en de huidige strenge(re) overheidsmaatregelen heeft de EC samen met het bestuur helaas moeten besluiten het evenement te annuleren. In Goldens Nieuws van augustus wordt deze beslissing nader toegelicht.

 

Gerard van de Coterlet benoemd tot erelid

Tijdens de digitale ALV op 30 juni jl. stemde de vergadering in met het voorstel van het bestuur om Gerard van de Coterlet te benoemen tot erelid van onze vereniging. Typerend voor deze ‘man achter de schermen’: zelf was hij er niet bij … Lees verder...

 Gerard vd Coterlet erelid