Welkom bij de Golden Retriever Club Nederland

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, Blauwe knop lid wordendie al meer dan zestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever.Nieuws & Bestuursmededelingen

Voorzittershamer

* Dutch Dog Data - database update

Actuele wijzigingen JPC agenda

GRCN zoekt penningmeester

Contributie 2021 en herinneringen 2020

* ALV uitgesteld naar 2021

 

            Bowy in sneeuw 2