Welkom bij de Golden Retriever Club Nederland

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, Blauwe knop lid wordendie al meer dan zestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever.Nieuws & Bestuursmededelingen

JPC-voorzitter legt functie neer
* Overdracht deurwaarder
* Contributie 2020
* CAC Lepeltjes 2019
* Bewijs van lidmaatschap