Welkom bij de Golden Retriever Club Nederland

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, Blauwe knop lid wordendie al meer dan vijfenzestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever.  Nieuws & Bestuursmededelingen

Voorzittershamer met Golden

Bestuursmededeling betreft aftredende bestuursleden...

Notulen ALV 2022...

Vacature bestuurslid Mediazaken... 

Making Memories, help jij ons vastleggen?

Collage Facebook Post Fotograaf

 

Uitslagen GRCN Najaarsshow Kerkwijk...

Najaarsshow Kerkwijk 2022 150 kB

GRCN Gezondheidsuitslagen Online t/m 30 juni 2022...

Google Sheets