Welkom bij de Golden Retriever Club Nederland

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, Blauwe knop lid wordendie al meer dan vijfenzestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever.  Nieuws & Bestuursmededelingen

Vacature bestuurslid Mediazaken...

Algemene Leden Vergadering 2022...

Aanmelding CAC lepeltjes 2021...

 

 

 

GRCN Gezondheidsuitslagen Online t/m 2022-Q1...

Google Sheets