↵↵Terug

Workingtest

Leest u, voor dat u inschrijft, het JPC wedstrijd Reglement (hoofdstuk 8) door zodat u weet waar u, voor deelname, aan moet voldoen. Er wordt gekeurd volgens het JPC wedstrijdreglement. Meer informatie over de clubdiplomadag leest u verderop op deze pagina.

Het komt regelmatig voor dat er wordt ingeschreven voor een Workingtest zonder het benodigde diploma.
In overleg met alle andere retriever verenigingen is besloten dat inschrijven voor Workingtesten alleen mogelijk is als het diploma voor de in te schrijven klasse reeds is behaald. Zonder juist diploma zal de inschrijving niet in behandeling worden genomen.


WT-1  Zaterdag 18 februari 2023 – Bergschenhoek 

Overvallen door het overweldigende aantal inschrijvingen is de beslissing om eerder te sluiten wellicht te voortvarend is geweest. Bij inventarisatie van de inschrijvingen na sluiting op basis van de geldende voorrangsregels komen we tot de conclusie dat reglementair een en ander nu niet goed geregeld is, waardoor enkele leden met een Golden Retriever ten onrechte buiten de boot zouden vallen.

Onze excuses daarvoor.

Aangezien er voor deze leden (met Golden retriever) nog enkele plaatsen beschikbaar zijn is besloten om de WT opnieuw open te zetten tot en met 5 december 2022. 19.00uur.

Anders dan gewoon zullen we per klasse een reserve lijst aanhouden zodat, als er in de aanloop naar de wedstrijd deelnemers afvallen, deze plaatsen kunnen worden aangevuld met inschrijvers van de reservelijst. Op die manier hopen we zoveel mogelijk deelnemers te kunnen laten starten op de wedstrijddag. Uiteraard hopen wij zoveel mogelijk leden toe te kunnen laten tot de wedstrijd, al zullen we misschien niet  kunnen voorkomen dat we ook  leden moeten teleurstellen in deze.

 Button4 

Klasse: C / B1 / B2 / A

Inschrijving open: 26 november 2022 - 19.00uur
Datum sluiting en betaling: 28 januari 2023  5 december 2022 - 19.00uur

Open gesteld voor alle retriever rassen, de volgende Voorrangsregels zijn van toepassing:
1. Leden van de GRCN met een Golden Retriever
2. Leden van de GRCN met andere Retrievers
3. Niet Leden van de GRCN met een Golden Retriever
4. Niet Leden van de GRCN met andere Retrievers

Organisatie: Gertjan Sirre & Wessel van Slobbe
Max. aantal deelnemers: 100
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: leden € 40,00 / niet, leden € 45,00


WT-2  Zaterdag 25 maart 2023 – Lochem

Button4

Klasse: C / B1 

Inschrijving open:  7 januari 2023 - 19.00uur
Datum sluiting en betaling:  5 maart 2023

Open gesteld voor alle retriever rassen, de volgende Voorrangsregels zijn van toepassing:
1. Leden van de GRCN met een Golden Retriever
2. Leden van de GRCN met andere Retrievers
3. Niet Leden van de GRCN met een Golden Retriever
4. Niet Leden van de GRCN met andere Retrievers

Organisatie: Jacqueline van der Hart - Snelle, Ron Bartens, Arno Post
Max. aantal deelnemers: 70
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: leden € 40,00 / niet, leden € 45,00


WT-3  Zaterdag 14 oktober 2023 – Schijndel  

 Button4

Klasse: B2 / A

Inschrijving open: 22 juli 2023 - 19.00uur
Datum sluiting en betaling: 23 september 2023

Open gesteld voor alle retriever rassen, de volgende Voorrangsregels zijn van toepassing:
1. Leden van de GRCN met een Golden Retriever
2. Leden van de GRCN met andere Retrievers
3. Niet Leden van de GRCN met een Golden Retriever
4. Niet Leden van de GRCN met andere Retrievers

Organisatie: Diana Brouwer
Max. aantal deelnemers: 70
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: leden € 40,00 / niet, leden € 45,00


WT-4

 Button4

Klasse:

Inschrijving open: 
Datum sluiting en betaling:

Open gesteld voor alle retriever rassen, de volgende Voorrangsregels zijn van toepassing:
1. Leden van de GRCN met een Golden Retriever
2. Leden van de GRCN met andere Retrievers
3. Niet Leden van de GRCN met een Golden Retriever
4. Niet Leden van de GRCN met andere Retrievers

Organisatie:
Max. aantal deelnemers:
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: leden € 40,00 / niet, leden € 45,00


foto Marco v. Vlietfoto Marco v. Vliet

Tijdens workingtesten worden de honden beoordeeld bij het afleggen van een vijftal niet vooraf bekende proeven, welke gesimuleerde jachtsituaties zijn. De proeven zijn van tevoren niet bij de deelnemers bekend, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk. In het veld kunt u diverse attributen tegen komen die op een jacht ook gebruikt worden, denk dan bijvoorbeeld aan lok vogels, jachthutjes e.d. Ook kunnen er op kunstmatige wijze lok geluiden en schoten klinken of een rennend haas gesimuleerd worden. kortom op een Workingtest wordt er dus gekeken naar hoe de honden en de voorjager onvoorziene situaties in het jachtveld oplossen.

Er zijn vier klassen, de C-klasse, B1-klasse, B2-klasse en A-klasse. Er wordt gebruikgemaakt van standaard dummy's, maar ook andere soorten apporten als dummy's met veren of vacht, foam dummy's maar ook koud wild komen voor. De proeven in de 2 lagere klassen worden afgelegd met dummy’s en in de 2 hoogste klassen kan ook met koud veer en haar wild gewerkt worden. Aan workingtesten kunnen alleen honden meedoen die een Clubdiploma C,B of A, of een SJP-diploma C,B of A behaald hebben, ook een veldwerk-kwalificatie op een CACT of CACIT veldwedstrijd is toegestaan.

Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis deelname en resultaten behaald op clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door retriever verenigingen. Ook resultaten behaald SJP's, MAP's en veldwedstrijden of kwalificaties behaald in het buitenland zijn geldend. Inschrijving in de verkeerde klasse leidt tot diskwalificatie. Hierbij wordt verwacht dat ook de voorjager hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. 

De exacte uitleg en uitvoeringseisen van alle proeven vindt u terug in het JPC Reglement.