↵↵ Terug

Duo Wedstrijd

Leest u, voor dat u inschrijft, de betreffende Reglementen door zodat u weet waar u, voor deelname, aan moet voldoen. Er wordt gekeurd volgens het JPC Reglement - workingtesten (hoofdstuk 8) voor zover het in het Reglement Duo wedstrijd niet anders is bepaald. Meer informatie over de Duo wedstrijd leest u verderop op deze pagina.


Duo Wedstrijd  Zaterdag 01 juni 2024 - Simonshaven
U schrijft voor beide honden en voorjagers in op 1 inschrijfformulier en betaald ook voor beide.
U hoeft dus niet afzonderlijk in te schrijven.

Open gesteld voor alle retriever rassen

Klasse C / B1 honden & B2 / A honden
Zie reglement voor toelating en klasse regels  Reglement Duo wedstrijd


Inschrijving open: 6 april 2024 - 19.00uur
Datum sluiting en betaling: 12 mei 2023
De Sluitdatum is de Peildatum voor de te behalen diploma's vereist voor deelname, zie reglementen Duo wedstrijd en jpc reglement-WT !

Organisatie: Elvira v. Burken & Linda Dorlandt
Max. aantal deelnemers: 2 x 20 duo's
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: per duo € 85,00Foto Liek

Een Duo wedstrijd is een workingtest waarbij 2 voorjagers een team (duo) vormen samen met hun honden. Zij worden beoordeeld bij het afleggen van een aantal niet vooraf bekende proeven, net als bij een workingtest, welke gesimuleerde jachtsituaties zijn. Ieder team bestaat uit 2 Retrievers. Er zijn 2 klassen, in de laagste klasse mogen per team een C en een B1 hond dan wel twee C honden inschrijven. In de hoogste klasse mogen per team een A en een B1/B2 hond dan wel twee B2 honden inschrijven. Er wordt gewerkt met dummy's. En er zijn in totaal 15 dummy’s binnen te halen, De volgorde waarin de apporten worden binnengebracht is vrij, tenzij anders aangegeven.

De proeven zijn van tevoren niet bij de deelnemers bekend, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk. In het veld kunt u diverse attributen tegen komen die op een jacht ook gebruikt worden, denk dan bijvoorbeeld aan lok vogels, jachthutjes e.d. Ook kunnen er op kunstmatige wijze lok geluiden en schoten klinken of een rennend haas gesimuleerd worden. Op een Duo wedstrijd wordt er dus gekeken naar hoe beide voorjagers samen werken met hun honden en zo de onvoorziene situaties in het jachtveld oplossen.

De exacte uitleg en uitvoeringseisen van alle proeven vindt u terug in het JPC Reglement - workingtesten en het Reglement Duo wedstrijd.