↵↵ Terug

Meervoudige Apporteer Proef - MAP

Leest u, voor dat u inschrijft, het wedstrijd Reglement (bijlage B) door zodat u weet waar u, voor deelname, aan moet voldoen. Er wordt gekeurd volgens het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (incl. CJP bulletins).  Meer informatie over de MAP leest u verderop op deze pagina.


MAP - Inschrijven
Zaterdag 09 oktober 2021 – nog te bepalen
Opengesteld alleen voor Golden Retrievers

Inschrijving open: 
Datum sluiting en betaling: 
Organisatie: Arno Post
Max. aantal deelnemers: 
Kosten: € 65,00


 DSF4836
Fotograaf onbekend

De JPC organiseert jaarlijks een Meervoudige Apporteer Proef ofwel een MAP. Een MAP is een wedstrijd vorm waarbij, anders dan op de SJP, er geen enkelvoudige gestandaardiseerde opdrachten worden gevraagd maar juist meervoudige niet gestandaardiseerde opdrachten. Op een MAP zijn er 2 Klassen mogelijk, een B klasse en een A klasse. Voor de B klasse bestaat de wedstrijd uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau, voor de A klasse bestaat de wedstrijd uit vier meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A niveau. Deelname aan een MAP is uitsluitend mogelijk indien de hond in het bezit is van twee SJP-B of twee SJP-A diploma's.

Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk van de honden na het schot, op onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Hierbij vormen de elementen gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken, een zwaarwegende factor in de beoordeling. Daarnaast worden in wedstrijdverband de prestaties van de deelnemende honden met elkaar vergelijken. Op een MAP kunt u van alles tegenkomen, zo ook ook een hek, raster of springbak, eigenlijk alles wat u in het jachtveld ook zou kunnen verwachten. Er wordt op een map gebruikgemaakt van koud wild, u moet dan denken aan de bejaagbare wildsoorten als haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif, maar ook zwarte kraai, kauw, (kleine) ganzen en meerkoet is mogelijk

Elke proef bestaat uit twee apporten. De moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke apporteerproeven in de B klasse mag die van de gestandaardiseerde proeven A t/m H (van de standaard jachthondenproef) slechts in geringe mate te boven gaan. Voor de A klasse geldt dat de moeilijkheidsgraad die van de gestandaardiseerde proeven A t/m J (van de standaard jachthondenproef) slechts in geringe mate te boven mag gaan. 

 

De exacte uitleg en uitvoeringseisen vindt u terug in het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (incl. CJP Bulletins).