↵↵ Terug

Veldwedstrijd - VW

Leest u, voor dat u inschrijft, het algemeen Veldwedstrijd Reglement  door zodat u weet waar u, voor deelname, aan moet voldoen. Er wordt gekeurd volgens het Veldwedstrijd reglementsupplement Retrievers, dat te vinden is op de site van OrwejaMeer informatie over de Veldwedstrijd vormen leest u verderop op deze pagina.

Voor deelname aan de veldwedstrijden dienen voorjagers zich kritisch af te vragen of hun honden kunnen voldoen aan de zware eisen die gesteld worden in het Algemeen Veldwedstrijd Reglement, en Supplement Retrievers. Met name de eisen die gesteld worden bij de wedstrijdvorm voor de voet en ter drijfjacht. De honden moeten ruim voldoende ervaring hebben in de jachtpraktijk en goed aangeschoten (nog levend) wild kunnen apporteren. Publiek of begeleiders van voorjagers kunnen NIET worden toegelaten. De gang van zaken in het jachtveld en waarborging van de veiligheid staan dit niet toe. DE HONDEN MOETEN LOS WORDEN VOOR GEJAAGD.


VW op post

LET OP!
Zorg dat uw Orweja account op orde is voor dat u inschrijft!

Upload uw bestanden bij voorkeur in .JPG bestand, dan kunt u zien weke documenten u nog mist. Kopieën van stamboom en eigendomsbewijs graag goed leesbaar en niet op zijn kop uploaden.
Is de voorjager niet de eigenaar? upload dan ook een toestemmingsverklaring  →https://orweja.nl/toestemmingsverklaring/ )

Dit maakt het werk voor de organisatie een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.

Button4

Inschrijving open: 

Opengesteld voor alle Retrievers.

Organisatie: 
Max. aantal deelnemers: 
Kosten: leden € 72,50 / niet, leden € 77,50

Betaling veldwedstrijden:
Het inschrijfgeld voor de veldwedstrijd hoeft u pas te voldoen nadat u schriftelijk bericht heeft ontvangen dat u aan de veldwedstrijd kunt deelnemen. U ontvangt per mail bericht of u kunt deelnemen aan de veldwedstrijd.


VW voor de voet -  

LET OP!
Zorg dat uw Orweja account op orde is voor dat u inschrijft!

Upload uw bestanden bij voorkeur in .JPG bestand, dan kunt u zien weke documenten u nog mist. Kopieën van stamboom en eigendomsbewijs graag goed leesbaar en niet op zijn kop uploaden.
Is de voorjager niet de eigenaar? upload dan ook een toestemmingsverklaring  →https://orweja.nl/toestemmingsverklaring/ )

Dit maakt het werk voor de organisatie een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.

Button4

Inschrijving open:

Opengesteld voor alle Retrievers.

Organisatie: 
Max. aantal deelnemers: 12
Kosten: leden € 72,50 / niet, leden € 77,50

Betaling veldwedstrijden:
Het inschrijfgeld voor de veldwedstrijd hoeft u pas te voldoen nadat u schriftelijk bericht heeft ontvangen dat u aan de veldwedstrijd kunt deelnemen. U ontvangt per mail bericht of u kunt deelnemen aan de veldwedstrijd.


18 10 2017 veldwerk 1
Fotograaf onbekend

Een veldwedstrijd is een wedstrijd, waarop jachthonden in het vrije veld, jagend vóór en of ná het schot, op levend of pas geschoten wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op ras eigen wijze en in samenwerking met hun voorjager werken. Voor de Golden Retriever wordt er gewerkt "na het schot", aangezien ons mooie ras gefokt is om "na het schot" te werken.

Het doel van de veldwedstrijd is de kwaliteit van het geleverde werk (in wedstrijdverband) te beoordelen, met als uiteindelijk doel een goede selectie van geschikte jachthonden, zodat de weidelijkheid van de jacht bevorderd wordt en daardoor ook de ras eigen karaktereigenschappen van het ras behouden blijven. Op veldwedstrijden moeten de normen, die algemeen worden erkend voor de weidelijke jacht, worden nageleefd.

Tijdens een veldwedstrijd voor retrievers kan zowel "op post" als "voor de voet" worden gewerkt.
Voor een veldwedstrijd "op post" zijn de retrievers tijdens een "drijfjacht” "op post" en wordt tijdens en na afloop van de drift het (aan)geschoten wild gezocht en geapporteerd. Indien "voor de voet" wordt gejaagd, lopen de retrievers mee in de linie en wordt vanuit de linie het (aan)geschoten wild nagezocht en geapporteerd. Bij voor de voet jagen bestaat het gewas meestal uit lage, overzichtelijke dekking bij voorbeeld bieten, aardappelen of zeer laag struikgewas. 

De exacte uitleg en uitvoeringseisen vindt u terug in het algemeen Veldwedstrijd Reglement  en het supplement Retrievers, dat te vinden is op de site van Orweja.