Geen digitaal jaarboek

Het bestuur heeft besloten niet over te gaan tot het uitgeven van een digitaal jaarboek. De animo is te gering om het financieel verantwoord te kunnen maken.

Op de Algemene Ledenvergadering was het bestuur verzocht te inventariseren of er belangstelling bestond voor het uitgeven van een digitaal jaarboek. Sinds 2016 wordt er vanwege de extreem hoge kosten geen papieren versie meer gemaakt.

De afgelopen periode is op de website via een enquêteformulier de interesse voor zo’n digitale uitgave getoetst. Voorwaarde voor het uitbrengen van een digitaal jaarboek was dat het kostendekkend zou moeten zijn. Dat hield in dat er voldoende adverteerders moesten zijn om het financieel mogelijk te maken. Het minimale aantal benodigde adverteerders was vastgesteld op 45 teneinde kostendekkend te kunnen werken.

De resultaten van het onderzoek laten er geen misverstand over bestaan dat een digitaal jaarboek niet haalbaar is. In totaal kwamen er (slechts!) 16 reacties binnen: 12 leden toonden interesse, 4 niet. Van de geïnteresseerden wilden slechts 7 fokkers een advertentie plaatsen.

Komend Evenement


Wandelaar zwart klein

08-09-2019
GRCN Wandeling & Buffet

Ugchelen