Keuze valt op logo in kleur

Nieuw logo

De leden hebben in meerderheid gekozen voor een nieuw logo van de Golden Retriever Club Nederland. De peiling die de afgelopen drie maanden is gehouden, heeft uitgewezen dat liefst 89% voorstander is om het oude beeldmerk te vervangen door een nieuwe versie.

Het kleurenmodel kreeg 53% en de zwart/wit uitvoering 36% van de stemmen. 11% koos voor het oorspronkelijke oude bijgewerkte logo. Op de Algemene Leden Vergadering op 25 maart 2020 is de definitieve presentatie.

De reden dat het logo aan verandering toe is, ligt in het feit dat het huidige beeldmerk – onder meer door de lage resolutie – niet langer geschikt is voor allerlei publicaties. Het nieuwe logo is gemaakt door kunstschilder Monique van Wijk uit Hilversum. De basis voor haar illustratie vormt een foto van Charel Borgmans. Art director Sharon Sutherland van Concept en Design, onder andere ook de vormgever van Golden Nieuws, heeft de tekening in een zwart-wit en een kleuren versie gemaakt. Het nieuwe beeldmerk past in de restyling die het Golden Nieuws en de website al eerder hebben ondergaan.

De bedoeling is om in de loop van dit jaar alle bestaande en nieuwe promotionele uitingen te voorzien van het nieuwe beeldmerk.