Handleiding Spreadsheet

De Spreadsheet werkt hetzelfde als Excel. In kolommen zijn de onderzochte honden te zien met mogelijkheden tot filterfuncties. Alle onderzochte nakomelingen van een vader- of moederhond zijn in één overzicht te filteren met de daarbij behorende gezondheidsuitslagen. Tevens is het mogelijk te filteren op onderzoeksresultaten. U kunt zoeken op HD-, ED- en ooguitslagen waarbij alle honden met een bepaald onderzoeksresultaat in één overzicht worden weergegeven.

Snelle zoekfuncties kunnen worden toegepast door tegelijk "CTRL + F" op uw toetsenbord in te drukken en vervolgens in de zoekbalk bijvoorbeeld de naam van een hond te typen. In de zoekbalk wordt het aantal zoekresultaten zichtbaar. Iedere keer als op "Enter" wordt gedrukt, wordt de naam van de hond op een volgende regel in een groene cel zichtbaar. 

Hieronder volgt een handleiding voor het toepassen van filters. In dit voorbeeld gaan we op zoek naar alle honden met een voorlopig vrije ooguitslag. Op dezelfde manier kan ook worden gezocht op bepaalde HD- en ED-resultaten en alle oogafwijkingen.  

 

Klik op "Filterweergaven"

 Open filterweergaven

 

Klik op "Nieuwe tijdelijke filtergave maken"

Open nieuwe tijdelijke filtergave maken

 

Als u bijvoorbeeld wilt zoeken op ooguitslagen, klik op het groene vakje rechts van "OOGUITSLAG" 

Klik op bijv. ooguitslag

 

Klik op "Wissen"

Selecteer Wissen

 

Als u bijvoorbeeld alle voorlopig vrije uitslagen wilt zien, klik op "VOORLOPIG VRIJ" of gebruik de zoekbalk en klik op "OK"

Selecteer bijv. Voorlopig vrij of gebruik de zoekbalk en klik op OK

 

Alle honden met een voorlopig vrije ooguitslag zijn nu zichtbaar

Alle voorlopig vrije honden zichtbaar

 

Klik op "Alles selecteren" en vervolgens op "OK" om alles weer zichtbaar te maken

Klik op Alles selecteren en vervolgens op OK om alles weer zichtbaar te maken