Ereleden

Riet te Riele-Telling

Heleen Rima

Lenny Kool-Benz †                     

Greet van Rhijn-Zuur †              

Carrie van Grevel-van Oss †      

 

Speld van Verdienste

Annemieke van Luijk-Grevelink

Jan van Walsum

John Tiranti

Piet Mol †

Riet Mol-van Kuijk †

Yvonne Bennis-van der Heijden

Riet te Riele-Telling

Rob Poerbodipoero

Heleen Rima

Gerard van de Coterlet

Ada Smink

Ben Jeursen

Hans Dijkgraaf

Elsa Stevens

Jaap Bouhuijs

Wiebe Baanstra

Henri Dekkers

Michel Vogel

Bart van Maren

Ada Blok