Ereleden

Carrie van Crevel-van Oss  

Greet van Rhijn-Zuur  

Lenny Kool-Benz

Heleen Rima

Riet te Riele-Telling

Hans Dijkgraaf

Gerard van de Coterlet

 

Speld van Verdienste

Annemieke van Luijk-Grevelink

Jan van Walsum

John Tiranti

Piet Mol

Riet Mol-van Kuijk

Yvonne Bennis-van der Heijden

Riet te Riele-Telling

Rob Poerbodipoero

Heleen Rima

Gerard van de Coterlet

Ada Smink

Ben Jeursen

Hans Dijkgraaf

Elsa Stevens

Jaap Bouhuijs

Wiebe Baanstra

Henri Dekkers

Michel Vogel

Bart van Maren 

Ada Blok

Trudy den Boesterd

Gera Schuurmans

Nico Bal

José Verboom

Jack Verboom

Carla Kuipers

Dave Kuipers

Ad Heesbeen