Speld van Verdienste voor Henri Dekkers, Jaap Bouhuijs en Wiebe Baanstra

 

Aangenaam verrast waren ze met de eervolle onderscheidingen, die ze op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart kregen uitgereikt. Vanwege hun bijzondere verdiensten voor de GRCN ontvingen Henri Dekkers en Jaap Bouhuijs de erespeld. Ook Wiebe Baanstra treedt toe tot de eregalerij van leden van Verdienste, maar hij was niet aanwezig op de ALV. De speld wordt later aan hem uitgereikt.

 

Het trio heeft op een bepaalde manier iets met elkaar gemeen. In bestuurlijk moeilijke perioden spanden ze zich met hart en ziel in om de GRCN op de rails te houden en ervoor te zorgen dat er weer met vereende krachten werd gewerkt aan het bereiken van de statutair aangegeven doelstellingen van onze rasvereniging. Henri Dekkers, de huidige voorzitter van de GRCN kreeg de onderscheiding uitgereikt door bestuurslid Ad Heesbeen. Jaap Bouhuijs ging hem voor na mooie woorden van de GRCN-praeses .

 

Meer informatie over de drie onderscheiden leden in Golden Nieuws van april 2017.

 

Speld van Verdienste Henri DekkersSpeld van Verdienste Jaap Bouhuijs 

Foto’s: Arista Fotografie