Voorzittershamer

Algemene Ledenvergadering

woensdag 27 maart 2019

Het bestuur heeft besloten dat op woensdag 27 maart 2019 de Algemene Ledenvergadering van de Golden Retriever Club Nederland wordt gehouden.

De agenda zal gepubliceerd worden in het Golden Nieuws van februari 2019. Daarna worden de aanpassingen van de agenda via de website van de GRCN bekend gemaakt.

Schriftelijke voorstellen aan de algemene vergadering worden op de agenda geplaatst, indien ze tenminste zes weken voor de ALV zijn ingediend en zijn voorzien van tenminste tien handtekeningen van stemgerechtigde leden. Zij worden met een preadvies van het bestuur tenminste drie weken voor de vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad of op de website (zie ook de Statuten).

De locatie is: hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes, tel. : 035 - 5395800. Aanvang 19.30 uur.