contributie

Contributie in mei 2019

Door: Hans Winkels, Penningmeester 

Voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven, zal de contributie in mei 2019 worden geïnd. De contributie bedraagt € 30,00. Voor leden die geen automatische incasso hebben afgegeven zal de nota in mei worden verstuurd (per post of e-mail) en wordt de contributie met € 5,00 aan kosten verhoogd.

Met ingang van 2019 zal bij de inschrijving voor een evenement of een wedstrijd een controle plaatsvinden of er geen achterstanden in de betaling van de contributie zijn. Indien de contributie niet is voldaan, zal de inschrijving niet worden geaccepteerd.

Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u om wijzigingen in uw adresgegevens zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven.