Update 27 oktober 2019

Beperkende maatregen tegen honden uit Noorwegen opgeheven.

De beperkende maatregelen welke waren genomen na de uitbraak van een onbekende ziekte onder honden in Noorwegen worden opgeheven. De autoriteiten geven aan dat de oorzaak nog steeds onbekend is maar dat nieuwe gevallen verder zijn uitgebleven.

Zij adviseren wel oplettend te blijven en in twijfelgevallen altijd contact te zoeken met een dierenarts.

De meest actuele informatie kunt u terugvinden op de website van de Noorse Kennelclub https://www.nkk.no/

 

GRCN weigert honden uit Noorwegen wegens dodelijke ziekte

In Noorwegen is een stijgend aantal gevallen van een nog onbekende, ernstige en dodelijke ziekte onder honden geconstateerd. De GRCN heeft daarom het besluit genomen geen honden toe te laten uit Noorwegen op tentoonstellingen, jachtproeven of andere door de GRCN georganiseerde evenementen. Wij doen dit in navolging van de kennelclubs in Finland, Zweden, Denemarken en Duitsland.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, beoordeelt de GRCN deze en neemt een besluit over eventuele opheffing of uitbreiding van deze maatregel. Wij zullen u daar op onze website over informeren.

Het verdient eveneens aanbeveling, los van evenementen, het contact te vermijden met honden die recentelijk uit Noorwegen zijn gekomen.

De meest actuele informatie kunt u terugvinden op de website van de Noorse Kennelclub https://www.nkk.no/ 

Het bestuur van de GRCN