contributie

27 oktober 2019

Herinnering contributiebetalingen

Het bestuur geeft te kennen dat een dezer dagen de herinneringen voor het betalen van de contributie zullen worden verstuurd.

Het niet voldoen aan uw betalingsverplichting zal uiteindelijk resulteren in het feit dat de vorderingen in handen van een deurwaarder worden gegeven, waarbij aanspraak zal worden gemaakt op de daarmee verbonden buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente.

Het bestuur raadt u aan z.s.m. eventuele openstaande facturen te betalen om teleurstellingen te voorkomen.