ECVO

Geldigheid ECVO-ooguitslagen

In verband met de coronacrisis worden de ECVO-oogonderzoeken tot tenminste 1 juni niet meer door de oogartsen uitgevoerd. In navolging van de Raad van Beheer heeft het bestuur van de GRCN besloten de geldigheid van het ECVO-formulier tijdelijk met drie maanden te verlengen.

Dit betekent dat oogformulieren, die verlopen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, geldig blijven (dus maximaal vijftien maanden). Voorwaarde hierbij is dat in geval van een dekking de andere hond in de combinatie een normaal geldige uitslag heeft van maximaal twaalf maanden. Als de combinatie aan deze voorwaarden voldoet, overtreed de fokker niet het verenigings fokreglement en komt de combinatie in aanmerking voor publicatie op de website.

Wico van der Linden, voorzitter GRCN