Voorzittershamer

Contributie 2021 en herinneringen 2020

De nota’s voor de contributie 2021 zijn aangemaakt en zullen voor eind januari worden verzonden.

Wacht u a.u.b. met betalen tot u de nota heeft ontvangen en heeft bekeken. U kunt op de nota zien of u een incassomachtiging heeft afgegeven of dat u zelf een overboeking moet doen.

Een aantal leden heeft de afgelopen dagen een herinnering gehad voor de contributie van 2020. Als de betaaldatum van de herinnering is verstreken en er is niet betaald dan wordt het lidmaatschap opgeschort en pas weer geactiveerd indien de achterstallige EN de contributie van 2021 zijn betaald. Bij uitblijven van betaling zal de vordering uit handen worden gegeven.