Herdruk jubileumboek

De redactie heeft ten behoeve van de herdruk van het Jubileumboek een aantal correcties c.q. rectificaties ontvangen. Deze aanpassingen zullen worden verwerkt in de herziene versie van het historische naslagwerk dat in 2016 ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de GRCN is uitgegeven. Met dank aan archivaris en erelid Riet te Riele, die alle teksten nog eens heeft nagelezen en waar nodig aanpassingen heeft geadviseerd.

De reden voor de herdruk is de aanhoudende belangstelling en de nog beperkte voorraad van het Jubileumboek. Het boek zal in een omvang van 1000 exemplaren worden herdrukt en via de ledenadministratie gratis ter beschikking worden gesteld aan de nieuwe leden.

Jubileumboek omslag