Voorzittershamer met Golden

Van het bestuur

1 oktober 2023

In het Golden Nieuws beloofden we te komen met een terugblik op de ALV van 28 juni 2023. De notulen van de ALV zijn beschikbaar via Notulen ALV 2023 Wij danken Angelique Sirre voor de uitgebreide notulen, die zij gemaakt heeft naar aanleiding van de ALV.

Rode draad van de ALV is het ontbreken aan interesse van leden voor het vervullen van bestuursfuncties en de gezondheid van ons mooie ras. Wij roepen alle leden op om na te denken over een bestuursfunctie. We zijn nu met vier bestuursleden en dat is voor een vereniging als de onze veel te weinig. Het bestuurslidmaatschap kost gemiddeld zo’n 4 tot 6 uur in de week en als er meerdere mensen zich aanmelden wordt dat nog minder.

Inmiddels is het nieuwe bestuur bij elkaar geweest en is naar aanleiding van de ALV gekomen tot het volgende besluit:

  • Nesten die voldoen aan het Verenigingsfokreglement mogen, voor leden, kosteloos bij de verwachte en de geboren nesten vermeld worden. We roepen daarom iedereen op om nesten aan te melden. We hopen op deze manier ook meer inzicht te krijgen op bijvoorbeeld lege nesten en nesten die wel aan ons fokreglement voldoen maar om andere redenen niet worden gepubliceerd.

Tijdens de ALV werd melding gemaakt van de oogafwijking Cataract Nucleus Ring waarvan onbekend is of deze afwijking erfelijk is. Uit navraag bij een tweetal oogspecialisten blijkt inderdaad dat nog onbekend is of het een erfelijke afwijking is. U mag met deze afwijking fokken onder eigen verantwoordelijkheid, maar  komt niet op de lijst met verwachte- en geboren nesten te staan.  (Zie onder C. Aanvullende voorwaarden op het VFR om te kunnen fokken met een lichte (erfelijke) afwijking van het Verenigingsfokreglement en pupinformatiereglement van de Golden Retriever Club Nederland). Het bestuur merkt in het algemeen op, dat het voldoen aan het fokreglement, fokkers niet vrijwaart van wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot verkochte pups. De fokker is namelijk tot 6 maanden na de overdracht van de pup aansprakelijk voor gezondheidsproblemen, tenzij de fokker aan kan tonen dat hij voor een ziekte of gebrek niet aansprakelijk kan worden gesteld. 

Oproep organiseren klankbordgroep

Vanuit de ALV is als idee aangegeven het organiseren van een klankbordgroep om over bestuursfuncties te praten en om naar het VFR te kijken. We vinden het als bestuur een prima idee om een dergelijke klankbordgroep te organiseren. We willen dit dan ook samen met de leden organiseren. Aanmeldingen voor de organisatie van de klankbordgroep kunnen gezonden worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.