Join The Club 


Informatie over de lidmaatschapsprocedure van de GRCNBlauwe knop lid worden

Meld u hier online aan als lid. 

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier en contributie wordt u in de ledenadministratie opgenomen als aspirant-lid. Uw lidmaatschap gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari of per 1 juli van het lopende jaar. Als nieuw hoofdlid ontvangt u via de ledenadministratie een welkomstpakket en één of meerdere exemplaren van het Golden Nieuws, afhankelijk van de datum van uw aanmelding ten opzichte van de ingangsdatum van het nieuwe lidmaatschap. Als nieuw medelid – u bent in dat geval huisgenoot van een hoofdlid – ontvangt u een eigen lidnummer.

Voorbehoud

Uw lidmaatschap is onder voorbehoud. Drie à vier maanden na uw aanmelding wordt uw naam in de aspirant-ledenlijst van het Golden Nieuws gepubliceerd. In deze lijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en medeleden. Indien er binnen twee maanden na deze publicatie geen bezwaar wordt ingediend tegen uw aanvraag voor het lidmaatschap, dan wordt uw aspirant-lidmaatschap omgezet in een regulier lidmaatschap. U krijgt hierover geen nader bericht. In het geval er wel sprake is van bezwaar, stelt het secretariaat u hiervan op de hoogte.

Golden Nieuws

Leden van de GRCN ontvangen zes keer per jaar het Golden Nieuws: eind februari, eind april, eind juni, eind augustus, eind oktober en eind december.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik hier...

Betalingswijze

Bij aanmelding voor het lidmaatschap als hoofd- of medelid dient u tegelijk met de verzending van het inschrijfformulier de contributie over te maken op IBAN-rekeningnummer:

NL06RABO0134953525 BIC: RABONL2U 
t.n.v. Golden Retriever Club Nederland,

onder vermelding van “Hoofdlid” en/of “Medelid”.

Hoe u als regulier lid uw contributie dient te betalen, kunt u lezen in het Golden Nieuws.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend online geschieden via het opzegformulier  klik hier...  of schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar. Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot de ledenadministratie:

Sandra Britsemmer

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bewijs van lidmaatschap klik hier... deco lijn