DISCLAIMER

disclaimer1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

    a. de GRCN: de Golden Retriever Club Nederland als eigenaar van de website;
    b. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    c. u, de gebruiker (bezoeker) van de website;
    d. de content: alle in de website aanwezige inhoud; 

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
3. De content is door de GRCN met de grootste zorg samengesteld, doch, de GRCN aanvaardt geen enkele
    aansprakelijkheid ten aanzien van  mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De GRCN is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
 
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van afbeeldingen, de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen
    dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of  delen van deze pagina
    gebruiken.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met het bestuur van de GRCN