Dek- & geboortemelding

Alle fokkers kunnen een dek- en geboortemelding plaatsen. 

Plaatsingsvoorwaarden:

- U bent lid van de GRCN

- U fokt volgens het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de GRCN

- Uw combinatie voldoet aan het Pupinformatie Reglement van de GRCN

- U onderschrijft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de GRCN

- U publiceert geen dek-/geboortemelding, dekreu of kennelnaam op commerciële websites en/of websites van andere Nederlandse rasverenigingen die in strijd handelen met het VFR en het doel van de GRCN

 

Dekmelding

1. De dekmelding kan worden aangemeld via het dekmeldingsformulier (Formdesk / zie knop "Hier aanmelden" bovenaan deze pagina). Het dekmeldingsformulier dient volledig en juist te worden ingevuld. D.w.z. daar waar nodig de naamsdelen van de honden laten beginnen met een hoofdletter en het e-mailadres van de desbetreffende kennel erbij vermelden. Een e-mailadres met de naam van een andere kennel dan die waar bemiddeling voor aangevraagd, wordt geweigerd. Vergeet niet te vermelden indien er een jachtdiploma behaald is. Graag het juiste NHSB nummer vermelden. Plaatsing van de dekmelding geschiedt binnen 7 dagen na dekmelding.

2. Gelijktijdig met het online invullen van het inschrijfformulier, dient u een bedrag van 30 euro over te maken naar rekeningnummer:

NL14RABO0129135127 BIC: RABONL2U 
t.n.v. Golden Retriever Club Nederland,

onder vermelding van kennelnaam en/of moederhond.

Indien uw teef leeg blijft is restitutie van het bedrag niet mogelijk.

3. Voor alle in het buitenland woonachtige honden dienen alle gevraagde uitslagen (exterieur en gezondheid) te worden gestuurd naar de databank (adres onderaan deze pagina). Deze uitslagen dienen geldige FCI-uitslagen te zijn, uit het land waar de eigenaar van de hond woont, indien het een hond betreft die een in een FCI-land woonachtige eigenaar heeft. Indien de eigenaar van de hond woonachtig is in de USA, Canada of Groot-Brittannië dan dienen de uitslagen te komen van de voor die landen erkende instanties. Deze exterieur en gezondheidsuitslagen dienen duidelijk leesbaar te zijn.

4. Foto’s van beide ouderdieren dienen voorzien te zijn van bijbehorende naam en in minimaal formaat 640x480 aangeleverd te worden. Er kunnen alleen breedte-foto’s worden geplaatst.

5. Een dekmelding blijft maximaal 9 weken gepubliceerd staan.

6. Door het doen van een dekmelding verplicht u zich tot melding en publicatie van een geboren nest. Indien uw teef eventueel is leeggebleven, meld u dit maximaal 9 weken na de dekking, eventueel vergezeld met opgave van vermoedelijke reden.

7. Slaat u uw inloggegevens zorgvuldig op, dan kunt u bij de geboortemelding deze eenvoudig weer invoeren.

 

Dekmeldingen voor publicatie van nesten dienen binnen 3 weken na de dekking gemeld en betaald te zijn bij de GRCN.

Te late dekmeldingen of niet betaalde dekmeldingen worden niet in behandeling genomen.
Geboren nesten zonder dekmelding worden niet geplaatst op de website.

 


Geboortemelding

1. Alle gegevens van de dekmelding zijn opgeslagen in uw eigen (formdesk) bestand en bij de geboorte kunt u via uw eigen inlogcode/wachtwoord de geboortedatum invullen, en het aantal geboren reuen of teven. Hier kunt u aspirant pupkopers tevens laten weten of er nog wel of geen pups beschikbaar zijn van het desbetreffende nest. Dit zal vervolgens worden verwerkt op de website. Daarbij kan niet apart vermeld worden hoeveel reuen of teven er nog beschikbaar zijn. Indien de kleur bij uw geboortemelding veranderd moet worden dient u dit zelf direct door te geven aangezien er anders klachten binnen kunnen komen van aspirant pupkopers die tevergeefs bellen voor een pup terwijl alles al verzegd is. Het is niet toegestaan mensen die via de puplijst komen een pup aan te bieden uit een ander nest dan het bemiddelde nest. Pupkopers wordt verzocht dit te melden. Ook moet u vermelden of het een natuurlijke bevalling was of een keizersnede.

De geboortemelding dient binnen één week na geboorte d.m.v. het formdesk formulier gemeld te worden bij de GRCN.

2. Alle nesten worden maximaal 9 weken gepubliceerd op de website van de GRCN. Alle leden/fokkers van de GRCN mogen per kalenderjaar maximaal drie goedgekeurde nesten publiceren op de website van de GRCN. Publicatie na melding geschiedt binnen 7 dagen na de geboortemelding.

3. Mocht u verlenging van de bemiddeling willen dan is dit mogelijk voor een periode van 1 maand tegen betaling van 25 euro. U kunt dit doorgeven per mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hier kunt u ook terecht voor overige vragen of opmerkingen.

4. Deze besluiten treden in werking met ingang van 1 januari 2012.