Plaatsingsvoorwaarden

Fokkerslijst, Dekreuenlijst, Dek- en Geboortemelding


Alle fokkers kunnen gratis een kennelnaam met websitelink op de fokkerslijst plaatsen.

Plaatsingsvoorwaarden:

- U bent lid van de GRCN

- U fokt volgens het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de GRCN

- U onderschrijft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de GRCN

- U publiceert geen kennelnaam, dekreu of dek-/geboortemelding op commerciële websites en/of websites van andere Nederlandse rasverenigingen die in strijd handelen met het VFR en het doel van de GRCN

Klik hier voor het aanmeldingsformulier


Alle eigenaren kunnen gratis een dekreu op de dekreuenlijst plaatsen.

Plaatsingsvoorwaarden:

- U bent als eigenaar van de dekreu (dus geen mede-eigenaar) lid van de GRCN

- Uw dekreu voldoet aan alle door de GRCN gestelde gezondheidseisen (basisregels VFR)

- U fokt volgens het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de GRCN

- U onderschrijft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de GRCN

- U publiceert geen dekreu, kennelnaam of dek-/geboortemelding op commerciële websites en/of websites van andere Nederlandse rasverenigingen die in strijd handelen met het VFR en het doel van de GRCN

Klik hier voor het aanmeldingsformulier


Alle fokkers kunnen een dek- en geboortemelding plaatsen.

Plaatsingsvoorwaarden:

- U bent lid van de GRCN

- U fokt volgens het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de GRCN

- Uw combinatie voldoet aan het Pupinformatie Reglement van de GRCN

- U onderschrijft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de GRCN

- U publiceert geen dek-/geboortemelding, dekreu of kennelnaam op commerciële websites en/of websites van andere Nederlandse rasverenigingen die in strijd handelen met het VFR en het doel van de GRCN