Golden fokker

De Golden Retriever is een ras met kenmerken voor een familiehond, een zeer sociale hond, maar ook een mooie hond die met als doel is gefokt voor het apporteren van waterwild bij de jacht. Door zijn typische aanleg voor de jacht zijn er eigenschappen in gefokt, zoals uren stil zitten zonder geluid te maken en het apporteren van waterwild, die ervoor zorgen dat hij probleemloos kan doorgaan als een lieve, sociale en actieve familiehond.

Om het ras te kunnen verbeteren heeft men te maken met de kwaliteit van de vader en de moeder van het nest, maar nog meer de kwaliteit van de fokker, die verantwoordelijk is voor het gefokte nest. Om te beginnen zal een serieuze fokker de standaard van een ras altijd respecteren boven zijn eigen belang en dus alleen fokken met typische en gezonde honden, dit alleen al is een hele klus om te doen. Selectie van je eigen honden is de basis van je kennel en goede naam als fokker, het vermeerderen en/of het produceren van meerdere nesten is vaak geen grote bijdrage tot verbetering van het ras. Wat is wijsheid en hier past zeker een bekende spreuk van de filosoof Confucius: 'Wilt u de weg weten die voor u ligt, vraag dan hen die terug komen'.

Lees eventueel meer hierover in een digitale bijdrage van de Raad van Beheer genaamd:

Fokken van rashonden omgaan met verwantschap en inteelt.

Dit boek beschrijft de genetische kennis die nu beschikbaar is over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken van rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het is bedoeld voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies.