Gold CUP


In 2003 werd voor het eerst de Gold Cup georganiseerd. De Gold-Cup is, door oud JPC voorzitter Hans Dijkgraaf, bedacht om het enthousiasme voor het volgen van jachttrainingen en het meedoen aan de jachthondenproeven van de GRCN te stimuleren. In het begin was er maar een klein handje vol voorjagers die zich met deze vorm van hondensport bezig hield. Omdat de jachthondensport meer aandacht van ons mooie ras verdiende, werd er een manier bedacht waarop onze Golden Retrievers als jachthond meer aandacht zou krijgen. 

Naast de diverse jachthondenproeven die de JPC jaarlijks al organiseert werd er, ter afsluiting van het wedstrijdseizoen, de “Gold Cup” bedacht.
De Gold-Cup is een op een workingtest gebaseerde wedstrijd op hoog A-niveau. Het doel van de Gold Cup is dan ook het, in wedstrijdverband, vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle combinaties voorjager met Golden Retriever.  De wedstrijd bestaat uit 4 proeven, elk bestaande uit 3 opgaven. Er wordt gebruik gemaakt van koud wild en mogelijk dummy's.

Ervan uitgaande dat er combinaties zullen zijn welke zich meerdere keren kwalificeren, is het aantal deelnemers vastgesteld op maximaal 16. Om voor deze wedstrijd uitgenodigd te worden kun je je op de door de JPC georganiseerde wedstrijden gedurende het kalenderjaar kwalificeerden. Onder deze 16 deelnemers vallen ook altijd de combinaties goldens/voorjagers welke dat jaar deelnamen aan de NIMROD-Proef en de winnaar van de Gold Cup van het voorgaande jaar. De JPC houdt de mogelijkheid open in geval er minder dan 16 voorjagers op de uitnodiging ingaan of zich kwalificeren, de invulling te laten geschieden door diegenen met de beste prestaties op de workingtesten in de B2-klasse en op de veldwedstrijden. 


 
Om de organisatie van de Gold Cup financieel haalbaar te houden zijn we genoodzaakt om vanaf 2023 inschrijfgeld te vragen, de kosten voor deelname bedragen €50,00.

Gold Cup punten verzamelen:
De selectie voor uitnodiging aan de Gold Cup vind plaats aan de hand van de resultaten behaald op de door de JPC GRCN georganiseerde evenementen. De punten zijn te behalen door :

  • Een of meerdere diploma's (op A niveau) te hebben behaald en zijn geëindigd bij de 1e vijf in de einduitslag,
  • Een of meerdere certificaten in de open klasse OWT te hebben behaald en zijn geëindigd bij de 1e vijf in de einduitslag,
  • Een kwalificatie hebben behaald op een Mock Trial,
  • Of een kwalificatie hebben behaald op een Veldwerkwedstrijd.

voor de exacte verdeling en de hoogte van de te behalen punten zie het JPC Reglement (hoofdstuk 9)


De Zilveren Fazant:
De Zilveren Fazant is de wisselprijs voor de hond met het hoogste aantal punten behaald in de A-klasse over alle gehouden clubdiplomadagen in het betreffende jaar. Aan het einde van de Gold-Cup, vlak voor de prijs uitreiking, wordt de winnaar van de Zilveren Fazant bekend gemaakt. 

In de Golden Eregalerij staat een overzicht van alle winnaars van de Gold Cup en de zilveren Fazant.

Golden Eregalerij