Voorwaarden Inschrijfprocedure JPC evenementen

Onderstaand treft u de werkwijze en voorwaarden aan voor de inschrijving en deelname aan de jachthondenproeven van de JPC-GRCN. 
Inschrijven kan alleen middels het digitale inschrijfformulier.

foto Marco v. Vliet 3
Foto Marco v. Vliet

Voor de complete uitleg, voorwaarden en toelatingseisen verwijzen wij u naar het JPC Reglement.

Gegevens:
Let op dat:

  1. Alle gegevens volledig en correct worden ingevuld géén idem en afkortingen gebruiken;
  2. De gegevens van de hond gelijk zijn aan de gegevens die op de stamboom staan vermeld, let vooral op NHSB nummer en geboortedatum;
  3. Schrijf namen, adressen etc. aan het begin (net als in een zin) met een hoofdletter.


Niet volledig, onleesbaar of onjuist ingevulde inschrijfformulieren kunnen worden geweigerd.
U dient per hond en per evenement een apart inschrijfformulier in te sturen en per evenement te betalen.

Inschrijven voor een evenement, met gebruik van het lidmaatschap van de GRCN, kan alleen op basis van uw eigen persoonlijk lidmaatschap nummer. Dit kan zijn een hoofdlidmaatschap of een medelidmaatschap (het gebruik van een lidmaatschap nummer van partner e.d. of andere vereniging is niet toegestaan).

Bevestiging:

U ontvangt per email een bevestiging van uw inschrijving. Dit is géén deelname bevestiging, u krijgt t.z.t. van de organisatie een mail over de eventuele definitieve deelname.

Wilt u de proeven graag met iemand samen lopen, of doet u mee met meerder honden meld dit dan op het digitale inschrijfformulier. Met toevallige splitsing ten gevolge van de loopvolgorde kunnen wij organisatorisch gezien helaas geen rekening houden. Op workingtesten kan een voorjager maximaal met twee honden inschrijven in dezelfde klasse. Op diplomadagen is het niet mogelijk met 2 honden in te schrijven in resp. de C-klasse en de B-klasse, voor vragen kunt u contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat.

Betaling:

Zorgt u er bij de betaling voor dat de naam van de inschrijver (eigenaar) en de betaler overeenkomen.
Te laat binnengekomen betalingen worden niet gehonoreerd en de betaling teruggestort na aftrek van € 2,50 administratiekosten.

Deelname:

U ontvangt circa één week van te voren het secretariaat een mail over de definitieve deelname. Indien u uitgesloten bent van deelname of bent u als reserve ingedeeld dan krijgt u ook circa één week voorafgaand aan het evenement (en indien mogelijk eerder) bericht.

De meeste evenementen zijn opengesteld voor alle Retrieverrassen. Dit staat bij de aankondiging van ieder evenement vermeld. GRCN-leden met Golden Retrievers hebben voorrang. Inschrijvingen worden pas in behandeling genomen na ontvangst van het inschrijfgeld. 

Volgorde van toelating bij over inschrijving:

 1. Lid van de GRCN deelname met Golden Retriever
 2. Lid van de GRCN deelname met ander retriever ras dan Golden Retriever
 3. Geen lid van de GRCN deelname met Golden Retriever
 4. Geen lid van de GRCN deelname met ander retriever ras dan Golden Retriever

10% van het toegestane aantal inschrijvingen wordt toegewezen aan de eerst aangemelde en betaalde niet Golden Retriever rassen, conform het JPC-reglement.

Honden die op de dag van het evenement:

 1. De leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt, zijn van deelname uitgesloten.
 2. De leeftijd van 9 maanden hebben bereikt, maar niet ouder zijn dan 12 maanden, kunnen uitsluitend op een clubdiplomadag in de C-klasse meedoen.
 3. De leeftijd van 12 maanden hebben bereikt, maar niet ouder zijn dan 18 maanden, kunnen uitsluitend in de C- en B-klasse meedoen.
 4. De leeftijd van 18 maanden hebben bereikt, kunnen in alle klassen meedoen, mits ze voldoen aan de daarvoor gestelde criteria.

Uitgesloten van deelname zijn:

 1. Honden die gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, voorafgaande aan het evenement, in omstandigheden hebben verkeerd waardoor het gevaar van besmetting met hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt.
 2. Teven die op de dag van het evenement in een toestand van loopsheid verkeren.
 3. Zichtbaar dragende teven.
 4. Ongeregistreerde honden: dit zijn honden zonder officiële stamboom.
 5. Honden van degene die de wedstrijd/workingtest hebben ontworpen of uitgezet
 Restitutie:

Uitsluitend afmeldingen gedaan voor het verstrijken van de sluitingsdatum van inschrijving geven recht op restitutie van het inschrijfgeld. U dient u af te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Restitutie van het inschrijfgeld vindt plaats bij niet-inschrijving t.g.v. overtalligheit.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Inschrijvingen: Trudy den Boesterd Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Betalingen: Gera Schuurmans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Over het evenement zelf: Het JPC-lid dat bij de aankondiging vermeld staat.
Voor deze contact gegevens zie de colofon link "Commissies"