↵↵ Terug

Meervoudige Apporteer Proef - MAP

Leest u, voor dat u inschrijft, het wedstrijd Reglement (bijlage B) door zodat u weet waar u, voor deelname, aan moet voldoen. Er wordt gekeurd volgens het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (incl. CJP bulletins).  Meer informatie over de MAP leest u verderop op deze pagina.

04-2021- Wijziging inschrijving van deelnemers voor Jachthondenproeven:
De CJP heeft besloten de inschrijving structureel te wijzigen. In het vervolg zal deze gespreid plaatsvinden. De inschrijving van elke SJP en MAP zal telkens 10 weken voor de wedstrijddatum worden opengezet. Voor meer info zie OREWJA.


MAP  Zaterdag 24 augustus 2023 – Haaften

LET OP!
Zorg dat uw Orweja account op orde is voor dat u inschrijft!

Upload uw bestanden bij voorkeur in .JPG bestand, dan kunt u zien weke documenten u nog mist. Kopieën van stamboom en eigendomsbewijs graag goed leesbaar en niet op zijn kop uploaden.
Is de voorjager niet de eigenaar? upload dan ook een toestemmingsverklaring  → ( https://orweja.nl/toestemmingsverklaring/ )

Voor de MAP hoeft u GEEN SJP diploma's meer te uploaden, het programma selecteert daar zelf op aan de hand van de door u behaalde SJP diploma's. We zien dan ook graag dat u alle niet relevante documenten verwijderd. Dit maakt het werk voor de organisatie een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.Inschrijving open: - 19.00
Datum sluiting en betaling: 10-08-2024

Opengesteld alle Retrievers, de volgende Voorrangsregels zijn van toepassing tot 1 maand na openstellen:

1. Leden van de GRCN met een Golden Retriever
2. Leden van de GRCN met andere Retrievers
3. Niet Leden van de GRCN met een Golden Retriever
4. Niet Leden van de GRCN met andere Retrievers

Organisatie:Ron Bartens & Marcel Ouwerkerk
Max. aantal deelnemers: 25B / 25A
Kosten: € 67,50Fotograaf onbekend

De JPC organiseert jaarlijks een Meervoudige Apporteer Proef ofwel een MAP. Een MAP is een wedstrijd vorm waarbij, anders dan op de SJP, er geen enkelvoudige gestandaardiseerde opdrachten worden gevraagd maar juist meervoudige niet gestandaardiseerde opdrachten. Op een MAP zijn er 2 Klassen mogelijk, een B klasse en een A klasse. Voor de B klasse bestaat de wedstrijd uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau, voor de A klasse bestaat de wedstrijd uit vier meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A niveau. Deelname aan een MAP is uitsluitend mogelijk indien de hond in het bezit is van twee SJP-B of twee SJP-A diploma's.

Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk van de honden na het schot, op onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Hierbij vormen de elementen gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken, een zwaarwegende factor in de beoordeling. Daarnaast worden in wedstrijdverband de prestaties van de deelnemende honden met elkaar vergelijken. Op een MAP kunt u van alles tegenkomen, zo ook ook een hek, raster of springbak, eigenlijk alles wat u in het jachtveld ook zou kunnen verwachten. Er wordt op een map gebruikgemaakt van koud wild, u moet dan denken aan de bejaagbare wildsoorten als haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif, maar ook zwarte kraai, kauw, (kleine) ganzen en meerkoet is mogelijk

Elke proef bestaat uit twee apporten. De moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke apporteerproeven in de B klasse mag die van de gestandaardiseerde proeven A t/m H (van de standaard jachthondenproef) slechts in geringe mate te boven gaan. Voor de A klasse geldt dat de moeilijkheidsgraad die van de gestandaardiseerde proeven A t/m J (van de standaard jachthondenproef) slechts in geringe mate te boven mag gaan. 

De exacte uitleg en uitvoeringseisen vindt u terug in het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (incl. CJP Bulletins).