JPC Agenda


ivm het corona virus geldt voor ieder JPC-evenement dat wij ons houden aan de regels van het RIVM en het opgestelde corona protocol. Ons protocol vind u hier:   

Evenementen in groepsverband zijn gelukkig weer toegestaan. Enkele maatregelen die nodig zijn om het coronavirus terug te dringen zijn echter nog steeds van kracht en steeds afhankelijk van het aantal besmettingen en de drukte in de zorg. Dit is, zeker met de nieuwe variant, niet te voorspellen en maakt het organiseren van evenementen nog steeds een uitdaging.

Om die reden worden alle inschrijvingen voor de evenementen van de JPC/GRCN die gepland staan niet massaal geopend maar pas op het moment dat er duidelijkheid is of een evenement gerede kans heeft om door te kunnen gaan.


Mededelingen:

Geen Zilveren Fazant in 2021:

Door het zeer geringe aantal Clubdiplomadagen die we kunnen organiseren dit jaar hebben we moeten besluiten dat de Zilveren Fazant helaas nog een jaartje in de kast zal moeten blijven staan. Hopelijk mogen we deze eervolle wisselprijs volgend jaar wel weer glansrijk uitreiken aan de hond met het hoogst behaalde A diploma op een door de GRCN georganiseerde Clubdiplomadag.
 

 

 Terug omhoog