jpcfacebook

Slim & Snel 


De Golden Retriever is een jachthond 

In de officiële standaard van de Golden Retriever staat naast een groot aantal exterieureisen ook vermeld welke karaktereigenschappen bij het ras aanwezig moeten zijn. Gehoorzaamheid en intelligentie zijn belangrijke eigenschappen, bovendien dient de Golden Retriever te beschikken over een natuurlijke werkaanleg. In de statuten van de GRCN wordt als eerste doel van de vereniging genoemd: 'het in stand houden van het ras Golden Retriever'. Dit impliceert onverkort dat alle leden van de GRCN er naar moeten streven Goldens te fokken die aan alle eisen van de rasstandaard voldoen en dus ook aan de eisen voor wat betreft werkaanleg.

Een veel gehoorde opmerking die we in verband met het jachthond zijn van de Golden horen is: 'Slechts een beperkt aantal GRCN-leden gaat met hun hond op jacht of doet mee aan apporteerwedstrijden! Waarom dan werkaanleg?' Er wordt dan voorbij gegaan aan het feit dat het karakter waarop velen nu de Golden als huishond hebben gekozen, bepaald is door selectie voor geschiktheid als jachthond. De rust, attentie, gemoedelijkheid, vriendelijkheid, zelfvertrouwen en will to please (willen werken voor de baas) vormen de basis voor een goede jachthond voor het werk na het schot, de Retriever. Wordt er onvoldoende op deze karaktereigenschappen gelet, dan verwordt de Golden tot een hond met een algemeen niet-specifiek karakter. Mede om haar leden in de gelegenheid te stellen hun Goldens op de specifieke jachtaanleg te laten beoordelen, heeft de GRCN als één van de eerste commissies, de Jachtproevencommissie (JPC) ingesteld.

Evenementen
De JPC organiseert, om aan de door het bestuur gestelde doelen te voldoen, jaarlijks een diversiteit aan evenementen.

Om meer te weten te komen over de evenementen klikt u eenvoudig op de naam. Voor iedere evenement is een aparte pagina met informatie aangemaakt.

Foto Liek

Jachttraining
Alvorens u mee kunt doen aan door de JPC georganiseerde evenementen, zult u uw hond moeten trainen voor dit werk. Om aan deze training te kunnen beginnen, moet de hond een goed basisappèl  hebben. Het succesvol trainen van een Golden Retriever voor de jacht vereist verder een hoeveelheid natuurlijke aanleg van de hond én interesse, zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen en trainingsmogelijkheden van de eigenaar. Met enkele trainingen per week, waarbij vele kilometers moeten worden afgelegd om zodoende op verschillende terreinen onder wisselende omstandigheden te oefenen, kan de hond na minimaal 2 à 3 jaar trainen een redelijk niveau bereiken. Om de eigenaar te helpen bij de training worden er op verscheidene plaatsen in het land cursussen 'zelfopleiding jachthonden' gegeven. Dit zijn cursussen voor alle apporterende hondenrassen, dan wel alleen voor Retrievers. Doorgaans vangen deze cursussen éénmaal per jaar, in de maand maart/april, aan.

Inschrijving
De evenementen welke de JPC organiseert worden aangekondigd in het Golden Nieuws en op de GRCN-website. Inschrijven en betalen voor deze evenementen dienen te geschieden door middel van het digitaal JPC-inschrijfformulier dat op de GRCN/JPC-website geplaatst is. 
De door de GRCN georganiseerde wedstrijden zijn opengesteld alle Retrievers, de volgende Voorrangsregels zijn van toepassing:

1. Leden van de GRCN met een Golden Retriever
2. Leden van de GRCN met andere Retrievers
3. Niet Leden van de GRCN met een Golden Retriever
4. Niet Leden van de GRCN met andere Retrievers

Inschrijfgeld
Onderstaand een overzicht van het inschrijfgeld van alle wedstrijden.            

Prijzen per 01-01-2024     Leden      Niet leden
Koudwild test (KWT) €    57,50 €    62,50
Orweja working test (OWT) €    50,00 €    50,00
Clubdiplomadag (CD) €    37,50 €    42,50
Workingtest (WT) €    42,50 €    47,50
Mock Trial €    47,50 €    52,50
Standaard jachthonden proef (SJP) €    57,50 €    57,50
Meervoudige apporteer proef (MAP) €    67,50 €    67,50
Duo wedstrijd (DUO)      €    85,00 €    85,00
Veldwedstrijd (VW) €    72,50 €    77,50
Gold UP! €    60,00  
Gold Cup €    60,00  

Voor alle door de JPC GRCN georganiseerde evenementen zoals KWT, CD, WT, Mock Trial en Gold UP! en Gold Cup e.d. is het JPC reglement van toepassing. Voor de Duo wedstrijd is het Duo wedstrijd reglement van toepassing, Voor de Champions Trophy is het Reglement Champions Trophy van toepasing. 

Voor alle door ORWEJA georganiseerde evenementen zoals o.a. SJP, MAP, veldwedstrijden en OWT is het ORWEJA reglement van toepassing. Voor de IWT is het reglement IWT en reglement IWT selectiewedstrijd van toepassing (deze valt onder het FCI). Deze reglementen zijn te vinden op de site van Orweja. Vanaf mei 2013 is het alleen nog mogelijk in te schrijven op jachthondenproeven (SJP en MAP), OWT's en veldwedstrijden via het digitale Orweja wedstrijden systeem My Orweja.