IWT klucht

Sinds jaren ontvangen de NLC. NRC en GRCN een ticket voor de IWT, per land ontvangt met drie tickets. De NLV en GRCN houden sinds jaren een selectiedag om een team te selecteren.  Voor mij nog steeds om onduidelijke reden is er een tweede Labradorvereniging opgericht, die eveneens een JPC hebben en dezelfde wedstrijden organiseert als de NLV nl de LKN. En de LKN wil nu ook een ticket voor de IWT. Om die reden hebben wij in het retrieveroverleg in september 2015 tussen NLV, GRCN, LKN, FRC, CBRN, NDT en NRC besloten dat een selectiewedstrijd het beste criterium was om teams te selecteren. In januari 2016 hebben wij GRCN en NLV een mail gestuurd aan het FTC wanneer wij een ticket konden ontvangen. Bericht kwam terug dat voor de IWT in  België op 2 en 3 april met een sluitingsdatum van inschrijving op 14 februari dat de behaalde resultaten op de OWT’s in de Open Klasse seizoen 2015 bepalend zouden zijn voor de teams. Om die reden hebben wij de selectiedag vervroegd naar 7 februari, aangezien we de teams moesten aanmelden uiterlijk 10 februari bij het FTC. Tegelijkertijd hebben de NLV en GRCN protest aangetekend om reden dat voorjagers en verenigingen niet op de hoogte waren.

Verder de vraag waar staat een hond die een jaar eerder goede resultaten heeft behaald. Tevens zijn er voorjagers die geen OWT hebben gelopen om moverende redenen, bijv. MAPS en NIMROD. Daarbij kunnen er ook combinaties zijn die sterk gegroeid zijn. Na onze mail kwam er opnieuw een mail van het FTC waarin zij aangaven dat punten werden gegeven aan de behaalde OWT resultaten en dat op basis van de teampunten de tickets werden uitgegeven.

Als NLV, GRCN en LKN hielden wij vast aan de selectiedag conform afspraak, waaraan tien teams zouden deelnemen. Na afzegging van 1 LKN team trok de LKN het andere team terug.

Op 7 februari deden er vier NLV en 4 GRCN teams aan de selectiedag. De beste vier teams kregen een extra proef, einduitslag eerste een Labradorteam, tweede een GRCN team met een duidelijke uitslag. De NLV en GRCN hebben deze teams aangemeld bij het FTC en die heeft besloten om de tickets te gunnen aan NRC, NLV en LKN. Het GRCN team heeft zich nog aangemeld als freeteam, echter ook dat liepen ze mis daar er een ander niet geselecteerd Labrador team zich ook had aangemeld als freeteam en het freeticket ontvingen.

Er zijn tussentijds nog twee brieven gestuurd aan het FTC waarbij o.a. tot uiting kwam dat wij ons niet konden verenigen met de gang van zaken en wanneer men een nieuwe selectie procedure opstart hiervoor overleg en communicatie gewenst is naar verenigingen en voorjagers. Middels dit artikel willen we meer duidelijkheid geven over de onduidelijkheid die er is geweest en naar blijkt nog steeds bestaat.