↵↵Terug

Workingtest

Leest u, voor dat u inschrijft, het JPC wedstrijd Reglement (hoofdstuk 8) door zodat u weet waar u, voor deelname, aan moet voldoen. Er wordt gekeurd volgens het JPC wedstrijdreglement. Meer informatie over de clubdiplomadag leest u verderop op deze pagina.

Het komt regelmatig voor dat er wordt ingeschreven voor een Workingtest zonder het benodigde diploma.
In overleg met alle andere retriever verenigingen is besloten dat inschrijven voor Workingtesten alleen mogelijk is als het diploma voor de in te schrijven klasse reeds is behaald. Zonder juist diploma zal de inschrijving niet in behandeling worden genomen.


WT-1 Inschrijven Verplaatst
Zaterdag 12 juni 2021 – Almkerk
Klasse: B2/A
Open gesteld voor alle retriever rassen

Inschrijving open: Tot nader order uitgesteld!
Datum sluiting en betaling: 
Organisatie: Gertjan en Angelique Sirre
Max. aantal deelnemers: 
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: leden € 40,00 / niet, leden € 45,00


WT-2 Inschrijven  Afgelast  
Zondag 11 april 2021 – Wierden
Klasse: C/B1

Open gesteld voor alle retriever rassen

Inschrijving open: 
Datum sluiting en betaling: 
Organisatie: 
Max. aantal deelnemers: 
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: leden € 40,00 / niet, leden € 45,00


WT-3 Inschrijven 
Zaterdag 23 Oktober 2021 – Klundert 
Klasse: B1 / A

Open gesteld voor alle retriever rassen

Inschrijving open: 01 juli 2021
Datum sluiting en betaling: 25 september 2021
Organisatie: Rob Dings
Max. aantal deelnemers: 
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: leden € 40,00 / niet, leden € 45,00


WT-4 Inschrijven 
Zondag 24 Oktober 2021 – Klundert
Klasse: C / B2
Open gesteld voor alle retriever rassen

Inschrijving open: 01 juli 2021
Datum sluiting en betaling: 25 september 2021
Organisatie:Rob Dings
Max. aantal deelnemers:
Limitering per klasse kan worden toegepast
Kosten: leden € 40,00 / niet, leden € 45,00


foto Marco v. Vlietfoto Marco v. Viet

Tijdens workingtesten worden de honden beoordeeld bij het afleggen van een vijftal niet vooraf bekende proeven, welke gesimuleerde jachtsituaties zijn. De proeven zijn van tevoren niet bij de deelnemers bekend, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk. In het veld kunt u diverse attributen tegen komen die op een jacht ook gebruikt worden, denk dan bijvoorbeeld aan lok vogels, jachthutjes e.d. Ook kunnen er op kunstmatige wijze lok geluiden en schoten klinken of een rennend haas gesimuleerd worden. kortom op een Workingtest wordt er dus gekeken naar hoe de honden en de voorjager onvoorziene situaties in het jachtveld oplossen.

Er zijn vier klassen, de C-klasse, B1-klasse, B2-klasse en A-klasse. Er wordt gebruikgemaakt van standaard dummy's, maar ook andere soorten apporten als dummy's met veren of vacht, foam dummy's maar ook koud wild komen voor. De proeven in de 2 lagere klassen worden afgelegd met dummy’s en in de 2 hoogste klassen kan ook met koud veer en haar wild gewerkt worden. Aan workingtesten kunnen alleen honden meedoen die een Clubdiploma C,B of A, of een SJP-diploma C,B of A behaald hebben, ook een veldwerk-kwalificatie op een CACT of CACIT veldwedstrijd is toegestaan.

Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis deelname en resultaten behaald op clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door retriever verenigingen. Ook resultaten behaald SJP's, MAP's en veldwedstrijden of kwalificaties behaald in het buitenland zijn geldend. Inschrijving in de verkeerde klasse leidt tot diskwalificatie. Hierbij wordt verwacht dat ook de voorjager hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. 

De exacte uitleg en uitvoeringseisen van alle proeven vindt u terug in het JPC Reglement.