↵↵ Terug

Standaard Jachthonden Proef - SJP

Leest u, voor dat u inschrijft, het wedstrijd Reglement (bijlage A) door zodat u weet waar u, voor deelname, aan moet voldoen. LET OP, Per 2019 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de proeven. De proeven van de SJP wijken dus enigszins af van de opdrachten bij de clubdiploma-dagen! Er wordt gekeurd volgens het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (incl. CJP bulletins).  Meer informatie over de SJP leest u verderop op deze pagina.

04-2021- Wijziging inschrijving van deelnemers voor Jachthondenproeven:
De CJP heeft besloten de inschrijving structureel te wijzigen. In het vervolg zal deze gespreid plaatsvinden. De inschrijving van elke SJP en MAP zal telkens 10 weken voor de wedstrijddatum worden opengezet. Voor meer info zie OREWJA.


SJP   Zaterdag 27 juli 2024 – Rhenoy

LET OP!
Zorg dat uw Orweja account op orde is voor dat u inschrijft!

Upload uw bestanden bij voorkeur in .JPG bestand, dan kunt u zien weke documenten u nog mist. Kopieën van stamboom en eigendomsbewijs graag goed leesbaar en niet op zijn kop uploaden.
Is de voorjager niet de eigenaar? upload dan ook een toestemmingsverklaring  →https://orweja.nl/toestemmingsverklaring/ )

Dit maakt het werk voor de organisatie een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.Inschrijving open: - 19.00uur
Datum sluiting en betaling: 13-07-2024

Opengesteld alle Retrievers, de volgende Voorrangsregels zijn van toepassing tot 1 maand na openstellen:

1. Leden van de GRCN met een Golden Retriever
2. Leden van de GRCN met andere Retrievers
3. Niet Leden van de GRCN met een Golden Retriever
4. Niet Leden van de GRCN met andere Retrievers

Organisatie: Ron Bartens
Max. aantal deelnemers: 60
Kosten: € 57,50Foto Marco v. Vliet

Een Standaard Jachthonden Proef bestaat uit 3 gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven (A tot en met C) en 7 gestandaardiseerde enkelvoudige apporteerproeven (D tot en met J). Het doel van de Standaard Jachthonden Proef is primair de mate van perfectie en het niveau van de opleiding voor het werk na het schot van de deelnemende honden vast te stellen door middel van een formeel examen. Anders dan op de clubdiplomadagen wordt er op een SJP o.a. ook gewerkt met koud wild. Op de proeven D en E wordt gewerkt met een dummy en/of een foam eend, op de proeven F t/m J met koud wild als eend, konijn, kraai, duif en gans.

LET OP Per 2019 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de proeven van de SJP, deze wijken dus enigszins af van de opdrachten bij de clubdiplomadagen! zorg dat u op de hoogte bent van de correcte uitvoering van de gevraagde opdrachten.

Om de verschillende diploma's te kunnen behalen moet de hond de volgende opdrachten kunnen uitvoeren:    

C- diploma:

  • aangelijnd en los volgen
  • uitsturen en komen op bevel
  • houden van de aangewezen plaats
  • apport te land
  • apport uit diep water

B- diploma (C diploma, aangevuld met):

  • verloren apport te land
  • markeer apport te land
  • apport over diep water

A- diploma (C en B diploma, aangevuld met):

  • dirigeer apport te land
  • apport van verre loper

De exacte uitleg en uitvoeringseisen van alle proeven vindt u terug in het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (incl. CJP Bulletins).