Corona protocol JPC-evenementen

Richtlijnen RIVM en maatregelen Rijksoverheid

 • Ten aanzien van het totale aantal aanwezigen dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid;
 • Alle regelgeving omtrent COVID-19 (corona) wordt gerespecteerd;
 • De vereniging stelt een lijst op met de personalia van alle aanwezigen;
 • Indien contactonderzoek noodzakelijk is, wordt de lijst vrijgegeven aan de GGD;

Prioriteitstelling 

 • De vereniging hanteert de volgende maatregelen;
 • Uitsluitend buitenactiviteiten;
 • De afstand van 1,5 meter wordt te allen tijde aangehouden, voor mens en hond;
 • Hoesten en/of niesen in de elleboog;
 • Desinfectie van handen voor de wedstrijd, na pauzes en na afloop van de wedstrijd;
 • Bij het evenement is geen publiek toegestaan;

Verzamelen en prijsuitreiking:

 • Het verzamelen en de prijsuitreiking dienen zoveel als mogelijk in de buitenlucht te gebeuren, waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand wordt toegepast;
 • Boekjes, certificaten, trofeeën e.d. worden niet overhandigd, maar op een tafel neergelegd en door ontvanger vandaar opgenomen;

Gedurende de wedstrijd:

 • Keurmeesters en posterende honden met voorjager staan minimaal 1,5 meter uit elkaar;
 • Wachtkamers dienen dusdanig te zijn ingericht dat daar wachtende voorjagers voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar kunnen houden;
 • Door voorjager af te geven apport (wild of dummy) wordt neergelegd op een door de keurmeester aangegeven plaats;

De organiserende vereniging

 • De vereniging wijst een persoon aan die de zorg draagt voor alle COVID-19 zaken;
 • Deze persoon treedt op namens de vereniging, handelt naar eigen inzicht, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 besmettingen;
 • De organisatie is gerechtigd een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten indien hij of zij zich niet houdt aan de hiervoor beschreven voorzorgsmaatregelen ter verspreiding van het COVID-19 virus en/of aanwijzingen van organisatoren niet opvolgt;
 • De vereniging draagt zorg voor het uitreiken van handschoenen en desinfecterende handgel (en evt . mondkapjes) aan helpers en keurmeesters;

Aanwezigen

 • Deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers overleggen ’s morgens een schriftelijke       verklaring bij wedstrijdsecretariaat dat zij of een huisgenoot geen COVID-19 verschijnselen hebben. Deze verklaring wordt meegestuurd met de bevestiging deelname. Zonder deze verklaring kan men niet deelnemen aan de wedstrijd;
 • In bovenstaande verklaring is tevens opgenomen dat men op eigenrisico deelneemt;
 • De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen;
 • De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving tijdens de wedstrijd;
 • Deelnemers dien zelf zorg te dragen voor desinfecterende handgel;

 Aansprakelijkheid

 • Geen van de organiserende partijen kan aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele COVID-19 besmettingen en/of de gevolgen daarvan;
 • Deelname aan de wedstrijd is geheel op eigen risico;
 • Indien om welke reden dan ook de wedstrijd geen doorgang kan vinden of de wedstrijd halverwege wordt afgebroken is het aan de vereniging om te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld aan de orde is;

Wat te doen als er achteraf toch sprake is van besmetting? 

 • Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit te het melden bij de contactpersoon COVID-19;
 • Als de GGD om welke reden dan ook de eerder gemaakte lijst van de aanwezigen opvraagt, gaan alle aanwezigen daarmee akkoord;