Op de webpagina's worden termen gebruikt die bij u af en toe vragen zullen oproepen, daarom deze aanvulling en terminologie. Wat betekent dat nu allemaal?


Terminologie

Cataract - grijze staar (troebel worden van de lens)
Dekreu-eigenaar -

de eigena(a)r(es) van een Golden Retrieverreu, die deze reu voor dekking beschikbaar stelt.

ED   elleboogdysplasie - afwijking aan de elleboog
FCI -

Fédération Cynologique Internationale: Een overkoepelende organisatie met die naam, opgericht in 1911 te Parijs. Thans gevestigd te Thuin, België.

Fokdag -

de onder auspiciën van de GRCN, periodiek te houden
beoordeling van:

  1. de nesten Golden Retrievers, waarvan de ouders hebben voldaan aan de gestelde eisen
  2. de reuen en teven waarmee gefokt gaat worden
  3. geïmporteerde Golden Retrievers
Fokker -

het lid van de GRCN, die ten tijde van de worp eigena(a)r(es) van de moederhond is

Golden Nieuws -

officieel orgaan van de GRCN (clubblad)

GRCN -

Golden Retriever Club Nederland: de rasvereniging, die zich de behartiging van de belangen van het hondenras Golden Retriever ten doel stelt.

HD - heupdysplasie - afwijking aan de heup(en)
JPC -

Jachtproevencommissie, de commissie, ingesteld door de GRCN, die diplomadagen, workingtesten, teamwedstrijden, jachtpraktijddagen en andere activiteiten organiseert.

KNJV -

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, de vereniging, ter bevordering van de jachtpraktijk in de ruimste zin des woords.

ORWEJA -

Organisatie tot Regeling van het Wedstrijdwezen voor Jachthonden, de verantwoordelijke commissie bij veldwedstrijden en jachthondenproeven.

PRA - Progressieve, Retina Atrofie, oogafwijking, netvliesverval.
Pupinformatie -

de informatie, verleend door de GRCN, teneinde Golden Retrieverpups en hun nieuwe eigenaren/eigenaressen bijeen te brengen.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied -

de vereniging, gevestigd te Amsterdam, ter bevordering van de kynologie in Nederland, het stellen van regels met betrekking tot alle vormen van hondensport in Nederland, het waken tegen handelingen die belangen of het aanzien van de kynologie kunnen schaden.